Velkommen

Friskolen er Grundtvig-koldsk og ligger i landsbyen Lemming lidt nord for Silkeborg. Vi tilbyder undervisning fra Børnehaveklassen til og med 8. klasse. Vi har 76 elever.
Skolen er oprettet i 2002 af forældre, som ønskede et andet skoletilbud til deres børn.

Børnene er delt op i stamgrupper: Børnehaveklassen, Lillegruppen, Mellemgruppem, Storegruppen og Ældstegruppen. Hvert år rykker nye klasser sammen, og børnene bliver hermed ikke fastlåst i en rolle. Man skal samarbejde med nye børn/kammerater. Man lærer at blive omstillingsparat.

Vi har et rigtigt godt samarbejde med Børnehaven i Lemming - børnehavebørnene er bla. med til morgensang en gang om måneden, og førskolebørnene er med til vores årlige dramastykke.

Kontakt os via telefon eller ved at klikke HER  
   

Skolens værdier

Børnene skal mødes i respekt af de voksne, og skolen skal være med til at udvikle selvværd, selvstændighed og troen på egne evner. Vi tilbyder faglighed, men en friskole er meget mere end faglighed. Den er uddannelse til livet. Vi giver børnene sociale, kreative og kulturelle færdigheder, der gør dem åbne over for livets muligheder og redskaber til at kunne redigere sig i den globale verden.

Børnene skal lære at indgå i et forpligtende fællesskab, hvor alle lærer at tage ansvar for sit eget liv og for hinanden. Skolen skal være et godt sted at være samtidig med, at det skal være udfordrende og spændende at gå i skole. Samarbejdet mellem skole og hjem er vigtige og bærende elementer for en skoles dagligdag.

 

Se billeder af skolen HER og HER

Nyheder

16.08.14 TAK for en dejlig og festlig 1. skoledag - vi er kommet godt i gang med det nye skoleår...
 
 
16.08.14 Ældstegruppen skal på tur og overnatning tirsdag d. 19.-20. august til Klostermølle. Turen er tænkt som en social tur men også parallelt med undervisning sammen med en naturvejleder.
For Ældstegruppens vedkommende er vores ide, at de skal mere ud af huset, de skal møde andre elever fra andre friskoler i undervisningsregi. De kommer hvert andet år til udlandet og København - de skal opleve andet på en anden måde.
 
 
16.08.14 Vi har i dette skoleår indført Håndværk og design som erstatning for sløjd. Læs mere om det nye fag HER
 
 
16.08.14 Legepatruljen er ligesom sidste år et tilbud, hvor en gruppe børn fra Store - og Ældstegruppen tilbyder lege i 10. pausen. Lige før sommerferien fik legepatruljen tak for det nemlig via en tur til Djurs Sommerland.

 
 
 
 
 
 
 
Friskolen i Lemming - Lene og Ole Kamp- skoleledere | Lemming bygade 2a, 8632 Lemming  | Tlf.: 8685 9333 | friskolenilemming@fibermail.dk