Velkommen

Friskolen er Grundtvig-koldsk og ligger i landsbyen Lemming lidt nord for Silkeborg. Vi tilbyder undervisning fra Børnehaveklassen til og med 8. klasse. Vi har 76 elever.
Skolen er oprettet i 2002 af forældre, som ønskede et andet skoletilbud til deres børn.

Børnene er delt op i stamgrupper: Børnehaveklassen, Lillegruppen, Mellemgruppem, Storegruppen og Ældstegruppen. Hvert år rykker nye klasser sammen, og børnene bliver hermed ikke fastlåst i en rolle. Man skal samarbejde med nye børn/kammerater. Man lærer at blive omstillingsparat.

Vi har et rigtigt godt samarbejde med Børnehaven i Lemming - børnehavebørnene er bla. med til morgensang en gang om måneden, og førskolebørnene er med til vores årlige dramastykke.

Kontakt os via telefon eller ved at klikke HER  
   

Skolens værdier

Børnene skal mødes i respekt af de voksne, og skolen skal være med til at udvikle selvværd, selvstændighed og troen på egne evner. Vi tilbyder faglighed, men en friskole er meget mere end faglighed. Den er uddannelse til livet. Vi giver børnene sociale, kreative og kulturelle færdigheder, der gør dem åbne over for livets muligheder og redskaber til at kunne redigere sig i den globale verden.

Børnene skal lære at indgå i et forpligtende fællesskab, hvor alle lærer at tage ansvar for sit eget liv og for hinanden. Skolen skal være et godt sted at være samtidig med, at det skal være udfordrende og spændende at gå i skole. Samarbejdet mellem skole og hjem er vigtige og bærende elementer for en skoles dagligdag.

 

Se billeder af skolen HER og HER

Nyheder

27.01.15 Det årlige dramastykke kommer i år til at omhandle 4 myter fra Nordisk Mytologi. Vi arbejder med drama, dels fordi det er sjovt, og fordi det skaber et fint sammenhold på tværs af alder; men også fordi andre sider kommer frem hos børnene, når man arbejder med det dramatiske; - talenter man ikke altid ser i den daglige mere faglige hverdag. Det er vigtigt for os at skubbe børnene frem, der hvor de har deres forcer, og der igennem udvikle det hele menneske og få selvværd!
 
 
 
Vi siger mange tak til alle sponsorerne, som støttede Tombolaen/årets julemarked 2014  HER
 
En nytårshilsen fra Friskolernes Hus - HER
 
OG HAN HAR ALDRIG LEVET, SOM KLOG PÅ DET ER BLEVET,    
HAN FØRST EJ HAVDE KÆR...
 
 
Friskolen i Lemming - Lene og Ole Kamp- skoleledere | Lemming bygade 2a, 8632 Lemming  | Tlf.: 8685 9333 | friskolenilemming@fibermail.dk