Velkommen

Friskolen er Grundtvig-koldsk og ligger i landsbyen Lemming lidt nord for Silkeborg. Vi tilbyder undervisning fra Børnehaveklassen til og med 8. klasse. Vi har 76 elever.
Skolen er oprettet i 2002 af forældre, som ønskede et andet skoletilbud til deres børn.

Børnene er delt op i stamgrupper: Børnehaveklassen, Lillegruppen, Mellemgruppem, Storegruppen og Ældstegruppen. Hvert år rykker nye klasser sammen, og børnene bliver hermed ikke fastlåst i en rolle. Man skal samarbejde med nye børn/kammerater. Man lærer at blive omstillingsparat.

Vi har et rigtigt godt samarbejde med Børnehaven i Lemming - børnehavebørnene er bla. med til morgensang en gang om måneden, og førskolebørnene er med til vores årlige dramastykke.

Kontakt os via telefon eller ved at klikke HER  
   

Skolens værdier

Børnene skal mødes i respekt af de voksne, og skolen skal være med til at udvikle selvværd, selvstændighed og troen på egne evner. Vi tilbyder faglighed, men en friskole er meget mere end faglighed. Den er uddannelse til livet. Vi giver børnene sociale, kreative og kulturelle færdigheder, der gør dem åbne over for livets muligheder og redskaber til at kunne redigere sig i den globale verden.

Børnene skal lære at indgå i et forpligtende fællesskab, hvor alle lærer at tage ansvar for sit eget liv og for hinanden. Skolen skal være et godt sted at være samtidig med, at det skal være udfordrende og spændende at gå i skole. Samarbejdet mellem skole og hjem er vigtige og bærende elementer for en skoles dagligdag.

 

Se billeder af skolen HER og HER

Nyheder

Første skoledag efter ferien er onsdag d. 13. august kl. 10.00
 
27.06.14 Tak til alle, der var med til at gøre sommerfesten hyggelig og afskeden med 8. klasse højtidelig. Torsdag var hele skolen på en tur til Himmelbjerget, hvor vi gik en tur fra fod til top, og hvor vi tilbragte en del tid på den nye legeplads, som er for alle aldre. Fredag sluttede vi af med rundboldkamp, vandkamp og til sidst med at synge:   " Om lidt blir' her stille"! God sommer!
 
06.06.2014 Hvorfor vælger vi heldagsskole fra: Det er blevet pålagt folkeskolen længere skoledage, sådan at jo ældre barnet/eleven er jo længere tid skal man gå i skole. Vi mener ikke, at længere skoledage skærper indlæringen eller lysten til at lære. Tværtimod skal vi værne om denne lyst til at lære hos det enkelte barn, så lysten ikke slides ned og forsvinder. Der er mange måder, hvorpå man kan spændstiggøre lysten til at lære. Og lærdom er ikke kun det, man erhverver sig i skolen. Viden får man overalt, hvis man er åben: i foreningslivet /fritiden, fritidsarbejde, sammen med andre kammerater i leg og samvær, sammen med familien for at nævne noget. Læring har mange facetter og for at skabe det hele menneske, tror vi på, at skolen yder noget til dannelsen men andre instanser yder også sit. Og det skal der være tid til!

 
 
 
 
 
 
 
Friskolen i Lemming - Lene og Ole Kamp- skoleledere | Lemming bygade 2a, 8632 Lemming  | Tlf.: 8685 9333 | friskolenilemming@fibermail.dk