Velkommen

Friskolen er Grundtvig-koldsk og ligger i landsbyen Lemming lidt nord for Silkeborg. Vi tilbyder undervisning fra Børnehaveklassen til og med 8. klasse. Vi har 76 elever.
Skolen er oprettet i 2002 af forældre, som ønskede et andet skoletilbud til deres børn.

Børnene er delt op i stamgrupper: Børnehaveklassen, Lillegruppen, Mellemgruppem, Storegruppen og Ældstegruppen. Hvert år rykker nye klasser sammen, og børnene bliver hermed ikke fastlåst i en rolle. Man skal samarbejde med nye børn/kammerater. Man lærer at blive omstillingsparat.

Vi har et rigtigt godt samarbejde med Børnehaven i Lemming - børnehavebørnene er bla. med til morgensang en gang om måneden, og førskolebørnene er med til vores årlige dramastykke.

Kontakt os via telefon eller ved at klikke HER  
   

Skolens værdier

Børnene skal mødes i respekt af de voksne, og skolen skal være med til at udvikle selvværd, selvstændighed og troen på egne evner. Vi tilbyder faglighed, men en friskole er meget mere end faglighed. Den er uddannelse til livet. Vi giver børnene sociale, kreative og kulturelle færdigheder, der gør dem åbne over for livets muligheder og redskaber til at kunne redigere sig i den globale verden.

Børnene skal lære at indgå i et forpligtende fællesskab, hvor alle lærer at tage ansvar for sit eget liv og for hinanden. Skolen skal være et godt sted at være samtidig med, at det skal være udfordrende og spændende at gå i skole. Samarbejdet mellem skole og hjem er vigtige og bærende elementer for en skoles dagligdag.

 

Se billeder af skolen HER og HER

Nyheder

05.09.14 Håndværk og design er i gang med et stort lounge-sæt, som skal benyttes af børnene i frikvartererne og i SFO'en. Der hamres og skrues, madrasser rekvireres, puder sys, og knapper kreeeres. Et stort fælles projekt, hvor processen er afgørende og resultatet ikke uvæsentlig. På billedet herover, er det allerede i brug.
 
Læs mere om det nye fag, håndværk og design HER
 
 
 
16.09.14 Hvert andet år arrangerer bestyrelsen et cykelløb for børn og forældre i Friskolen og i Børnehaven - men også for Lemming Omegn. Vi sparer penge og ressourcer sammen til at få en stor dejlig legeplads / bypark, som må benyttes af alle. For overskuddet fra cykelløbet i 2012 og 2014 købte vi disse fine legeredskaber:
 
Udenfor skoletid må legepladsen benyttes af alle - et mødested for alle aldre!

  VIRKELIGHEDEN ER ALTINGS PRØVE
 
 
Friskolen i Lemming - Lene og Ole Kamp- skoleledere | Lemming bygade 2a, 8632 Lemming  | Tlf.: 8685 9333 | friskolenilemming@fibermail.dk